Lasse Fredriksson

 Jag älskar att lyfta personer och sammanhang som vill komma vidare. Ser möjligheter i samarbeten och tar gärna nya kontakter för att hitta bättre lösningar. Är nätverkare. Föreläser, modererar med stor närvaro. Projektleder egna projekt och som inhyrd. Ägare till Vin&SpirituosaKällaren, vinlagring i 1600-tals valv i centrala Norrköping.