Christina Grüttner

Nyfiken relationsbyggare•Borgslycka Promotion AB

Att säkra kompetens är inte lätt – rekrytering är dyrt och tar tid.
Vill du spara tid – jobba konkurrenskraftigt, träffsäkert och bli tillgänglig för fler?

http://rekryteringsmassa.se/


⭐ R e k r y t e r i n g s m ä s s a Online – en interaktiv karriär-och rekryteringsmässa i 3D-miljö som ger dig möjlighet till personlig interaktion med i förväg matchade besökare och en mätbarhet/statistik att följa upp efter mässan som är hållbar, effektiv och s p a r a r din tid. ⭐

⭐ Bygg relationer och visa upp ditt arbetsgivarvarumärke på en plats där vi befinner oss dagligen – ONLINE! ⭐

________________________________________________

– “Det blir en högre kvalité på samtalen!”

– “Konversationer som vi haft via chatten tror vi inte hade ägt rum live.”

– “Vår upplevelse är att besökarna vågar mer, vågar lämna ut sig lite och prata mer öppet än de gjort i suset och bruset av andra besökare och mäss-sorlet.”

– “Sen har vi tillgänglighetsaspekten också och att det blir enklare att kunna nå fler personer oavsett vart man befinner sig just då geografiskt. “

– “Att delta på den digitala rekryteringsmässan 2022 gav oss en djupare kontakt med de kandidater som matchade våra behov och vi blev mer träffsäkra i vår uppföljning efter eventet än vid tidigare fysiska mässor, en skillnad som jag inte hade räknat med.”