Alexandra Rising

Digital Marketer/Project Leader within the Erasmus

  • Digital marknadsförare på Curt Nicolin Gymnasiet och projektledare från Curt Nicolin Gymnasiet i Erasmusprojektet ”CHALLENGER”.

Stockholms Internationella Handelsskola – Digital Marknadsförare